Levendige belangstelling rond de "Anton Dohrn" : kapitein Vogel zond een danktelegram