Luitenant Adolf Cuvelier en de visserij : bijzonder medewerker van paster Pype