Maritieme folklore : Bijgeloof bij de zeevarenden. - Met tek.