Mengelmaren : Bank- en assurantiewezen in Oostende 1790