Miel Vansteenkiste (KAO1) : gewezen hoofdcommissaris