Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CXXII : Gevelbeeld Kapucijnenkerk