Monumenten, beelden en gedenkplaten te Oostende : XXXVII - ''Geboorte'' van Irénée Duriez (materniteit H. Serruysziekenhuis)