Naar een nieuwe visie op heemkunde : verslag van de studienamiddag Heemkunde Actueel