Naar een wedergeboorte van de "Ommeganck" te Oostende