Nieuwe functies en herwaardering : stadsversterking in de 19e eeuw