Nieuwjaarwensch aan d'Inwoners der Stad Oostende, door hunne getrouwe dienaren de straatvagers, de straatveger Heinderson ; Nieuwjaarwensch aan de inwoners der Stad Oostende 1912, de Man der Mestkarre. - (verzameling Hilaire Servaes)