Noordede (Noord-ede), bruggen, duikers en oversteekplaatsen