O.780 Stormvogel, houten vissersvaartuig (1941) als N.105, vanaf 1945 als N.780 en vanaf 1954 als eerstgenoemde