Omer Vilain over de tijd van toen : Twee oorlogsmonumenten : 11 Novemberstilte
Omschrijving
Illustraties : (1) Het monument ter eere van de gesneuvelden van het derde en 23ste Linieregiment en (2) Het beeld van de Oostendse oorlogsslachtoffers in zijn oorspronkelijke staat op het Sint Petrus en Paulusplein
Deelbeschrijving uit boek of document
Omer Vilain over de tijd van toen [MAP] : deel 4
08/
11/
1991
Pagina
9
Bestanden