Omer Vilain over de tijd van toen : Wijlen Yvan Engels
Omschrijving
Illustratie : Omer Vilain aan het graf op het ere-perk in Waterloo : "Na meer dan vijftig jaar deed het me iets aan het graf van Yvan Engels te staan. De laatste keer was ik er in 1990 met de "Oostendse Verbroedering van het Geheim Leger".
Deelbeschrijving uit boek of document
Omer Vilain over de tijd van toen [MAP] : deel 2
04/
11/
1994
Pagina
222-223
Bestanden