Oorlogsgemeenteraad moest talrijke beslissingen nemen