Oostende in de jaren dertig : Het Schipperskwartier