Oostende in de mist van veranderde tijdgeest.
Omschrijving
Toerismedirekteur Fred Rigaux  Foto : Fred Rigaux : diplomatie en het onderhouden van de kontakten zijn in mijn job biezonder belangrijk gebleken. Foto : Op bezoek bij de Lord-Major van Birmingham in oktober '62.Tesamen met dhr. en mevr. Piers, kursaalboss De Ramée en Marcel Friederichs. Foto : Met schepen Dries Vermeesch op de karnavalreceptie ten stadhuize Düsseldorf (1987) Foto : Met de Koninklijke Stadsharmonie in Evians-les-Bains (1956)
12-04-1991