Oostends Wiener Caffee opent nightclub en volgend jaar "théâtre de poche"
Omschrijving

Hoofdstuk : Cafes. - Uit : De Zeewacht, 01/02/1991. - 4 foto's : (1) Dhr en mevr. Nic Vanhoucke-Diane Sactorum ; (2) Momentopname van de ambiance einde de jaren '50 : jazz en dixie in de taveernen (foto archief Leo Maertens) ; (3) De dancing "Van's" zaliger : ongeëvenaard in Oostende en omliggende (foto archief Leo Maertens) en (4) het Wiener Caffee anno '91 : straks ook "théâtre de poche".

Deelbeschrijving uit boek of document
HORECA [MAP] : Deel 1
Pagina
27-28,foto's
Bestanden