Oostendse munt : 25 Oostendse florijn : toeristische ruilpenning tijdens de vakantiemaanden