Op de vismarkt zien'k ik geboren : ex-politieinspecteur Maurice Ferier wou, promotie ten spijt, Oostende nooit verlaten