Openbaar kunstbezit stelt voor : PMMK in vedette. - foto's Marc van Middelem