Openbare Inhuldiging en plechtige wijding van den ...