Oscar Bonnevalle : een enthousiaste Gentenaar te Oostende