Oudste nog bestaande stadskrant van Vlaanderen: Tien jaar Stoeten Ostendenoare. - Met 2 foto's van Jean Jacques Soenen: gebouw ; Dirk Vandepitte en Douglas De Coninck, de eerste en tweede generatie medewerkers van de Oostendse stadskrant