Paul Vermeire : verdienstelijk Oostends kunstenaar : vervolg en slot