Plechtige wijding en inhuldiging ss. Petrus en Pa...