Postkaart : De Paster Pype II in de havengeul van Oostende