Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Aachen. Raversijde