Postkaart : Gebouwencomplex Sint Petrus en Paulusplein - Pastoor Pype- en Sint Franciscusstraat
Omschrijving

Postkaart Nels. Eerste steenlegging op 11 juni 1938 van het gebouwencomplex met school, museum en klooster. Het gebouw werd in twee fasen gebouwd (1). Eerst werd het deel op het Sint Petrus en Paulusplein opgetrokken. De ingang van het gebouw onderaan een torenachtige trappenconstructie, met rechts het drie verdiepingen hoge kloosterpand van de Aalmoezeniers van de Arbeid en links, hoek Pastoor Pypestraat, gelag- en feestzaal. Dan twee verdiepingen museumzalen van 27m lengte waarvan één met aquarium voor zeevis en waar de stukken uit de Wellingtonstraat werden ondergebracht en dan nog een derde verdieping met slaapgelegenheid voor zeelieden  en schipbreukelingen (2). Dit voorste deel was 22m breed. In de Pastoor Pypestraat is de ingang naar de school (3) met daarnaast een kleine deur die toegang verleend naar de lokalen van de maatschappelijke werken onder de vissers. 20 november was dit deel van het complex nagenoeg klaar en werd ingehuldigd. Nadat de klassen uit de Sint Franciscusstraat voorlopig in het voorgebouw werden ondergebracht, kon het optrekken van de eigenlijke klassen op de hoek Pastoor Pype- en de Sint Franciscusstraat beginnen. Dit was voorzien voor pasen 1939. Dit gebouw is drie verdiepingen hoog met op het gelijkvloers twee werkplaatsen. Eén voor het nettenbreien en een polyvalente werkplaats voor motoren, bankwerk,smeedwerk enz. Op de eerste en tweede verdiepingen zijn telkens twee klassen met tussenin een lokaalttje voor kleed- en waasplaats, boeken- en kaartenkamer. De derde verdieping heeft een open terras met een klein lokaal met daarboven nog een zesde lokaal met een stenen trap te bereiken. Het geheel wordt bekroond door het plat met borstwering. (4) (5)
(1) Architecten Jos. Viéren en Théo De Lee. Aannemer Hendrik Boudolf. (2) Apostolatus Maris. (3) Boven de schoolingang in de Pastoor Pypestraat is de beeltenis van stichter H. Pype aangebracht. Beeld van Karel Demuynck. (4) Vrije Visserijschool "Paster Pype". In de maanden februari-maart 1977 wordt de school ontruimd naar de nieuwe lokalen op de vierde verdieping Stuiverstraat 108. De gebouwen worden afgebroken in 1992 en in 2000 vervangen door een nieuw complex met parochiaal centrum, tentoonstellingsruimte en appartementen, dat de zuidelijke straatzijde tot de Sint Franciscusstraat beslaat. (5) Voor de verschillende bestemmingen van het complex na de Tweede Wereldoorlog zie artikel : "St. Petrus en St. Paulusplein 6" / Roger Decleer. p.1-3. Contactbald Vrije Visserijschool "Paster Pype", Vriendenkring - Oostende. juni 1993.
Literatuur opgave : 100 jaar Vrije Visserijschool "Paster Pype" / Roger Decleer. Plate Bib B183.

Herkomst
Uitgever