Postkaart : Halfvastenstoet 1907
Omschrijving

Formaat : 9 x 14,5 cm. - Phototypie H. Climan-Ruijssers, Anvers, N° 6. - Ostende - Grand Cortège Déguisé (31 Mars et 1 Avril 1907). - Ostende, Centre d'Art et de Réjouissance (Concordia d'Ostende). - Hier met hun praalwagen op het Wapenplein. - Fout jaartal op de postkaart : 1997 = 1907

31/
03/
1907
01/
04/
1907