Postkaart : Kiosk op het Wapenplein
Omschrijving

JVDB, N° ZN/8. - Nachtopname. De muziekkiosk verlicht op het Wapenplein. Een muziekharmonie speelt een concert. In de zeventiger jaren speelde op donderdag- en zondagavond de stadsharmonie. Koning auto kon toen nog zonder veel problemen parkeren op de markten. Rechtdoor, de Adolf Buylstraat.