Postkaart : Mercator jachthaven
Omschrijving

J.V.D.B., N° 102/54. - Oostende - "Yacht Club". - Vooraan, geparkeerde auto's in de Vindictivelaan. Pleziervaartuigen in de Mercator jachthaven of tweede handesldok. Achteraan, de Leopold III-laan en de wijk "Hazegras". De woontoren van residentie "De Mast" op het Ernest Feysplein en het Stedelijk Instituut voor Industrie Handel en Hotelwezen