Postkaart : Strandrecreatie
Omschrijving

Formaat : 9 x 14 cm. - Dubbel foto. - Foto links: in de achtergrond hotel de Londres, in de voorgrond spelen kinderen. - Foto Rechts : Kinderen spelen op het Klein Strand. Een pakketboot verlaat de havengeul, weststaketsel

Datering

(DD-MM-JJJJ)