Postkaart : Vissersvaartuig O.225 "Norman Kim" in de havengeul van Oostende