Raymond De Cloedt ereburger Stad Oostende. - Met 2 foto's