R.M.T. was benoemingsvuilbak van de Belgische politici