Scheepsbouw bezorgd om de achteruitgang van de vissersvloot : in de marge van de stapelloop van de N.40 "Ravelingen"