Schoolspeelplein - schoolgemeenschap : van beton tot gras.