SMEEDWERK. Een stuk kunstsmeedwerk uit de balustra...