Sprokkels : Een geslaagde realisatie : Het Ensorhuis heropend. - Uit : De Zeewacht, 5 juli 1974