Stad Oostende,reglement van politie op den dienst ...