Stichtingshistoriek van ''Het Blauwe Kruis van de Kust''