Tekstaffiche : Stad Oostende. Oproep tot liefdadigheid. Tombola. Hotel du Nouveau Passage. .... (?)
Omschrijving
Formaat : 123 x 84 cm. In kader : 127 x 88 cm. - Stad Oostende. Oproep tot liefdadigheid. Tombola ingericht met de toestemming van het Gemeentebestuur ten voordeele der slachtoffers der Oostendsceh Visscherij getroffen door de zeerampen gedurende het Winter Seizoen 1897-97. Het komiteit zal met erkentenis alle giften ontvangen, en is de edelmoedige personen voorop dankbaar die het hunne zullen bijdragen tot het welgelukken van dit liefdadigheidswerk, het zij door geven van prijzen voor de Tombola, andere geschenken, of het aankoopen van loten. Lokaal Hotel du Nouveau Passage. Handelsplaats. per nummer 10 Cen of 10 Uen. Licht beschadigd. Handelsplein of Handelsplaats (Place du Commerce). Zie : Straatnamen van Oostende van A tot Z / Daniel Deschacht. 1998. p.63. - Plate Bib B235 en C595
1897
Vervaardiger
Herkomst