Ten huize van een havenkapitein in het Oostende van de negentiende eeuw : aflevering 2 : De oude kapitein