Twee voorname figuren zagen 100 jaar geleden het levenslicht te Oostende