Uit de beginjaren van de Marine te Oostende : 1960 : het huwelijksgeschenk van de stad Oostende aan de vorsten. De zorg voor de O.1 Koningin Fabiola werd aan de Zeemacht toevertrouwd. - 2 foto's uit het archief De Plate