Uit de brieven van Julius de Geyter en Peter Benoit