Uit de Oostendse visserijgeschiedenis : Machtsspelletjes met de visserij als inzet : De vissersopstand ; Nacht en ontij ; De kaaimuur ; Scheepsbouw. - Met 1ill. van de vissersopstand uit Le Globe Illustré 18/09/1887