Uit het gulden boek van Oostende : De geschiedenis van het burgerlijk hospitaal